De partij begrijpen

Politiek adviseur

Politiek adviseur is niet alleen kiezen tussen kandidaten op basis van hun kennis en deskundigheid, maar is veel ingewikkelder en omvat veel meer. Het belang van politiek in de samenleving:

Voor de meeste mensen is het een zeer onaangename en povere ervaring geweest. Zeer weinig mensen wensen zich met politiek in te laten en bijna niemand wenst bureaucraat te zijn. Bureaucratie staat vaak voor onrechtvaardigheid en efficiëntie en uiteindelijk blijkt efficiëntie altijd expansief en onpartijdig te zijn. Politiek is echter niet alleen een systeem van besluitvorming. Politiek is ook het systeem van het organiseren van middelen voor een doel en daarom is het beheer van die middelen zeer belangrijk.

Een ander belangrijk aspect van “macht” in de moderne samenleving is de toenemende complexiteit van de samenleving en de noodzaak van ingrijpende veranderingen in vele aspecten van het leven. Dit vraagt om het opzetten van complexe bestuurlijke structuren om de juridische, politieke, economische en culturele grondslagen te formuleren en daarop voort te bouwen.

Dat is de buitengewone groei van de bureaucratie. Zij zal blijven groeien en veranderen om ervoor te zorgen dat het systeem complex blijft en dus de macht in handen van de bureaucratie blijft. Zij die bureaucratie omarmen als een manier om de maatschappij vorm te geven, krijgen uiteindelijk instellingen die zij op verschillende manieren en in verschillende mate beheren. Zij die de bureaucratie ondermijnen voor ondergeschikte bedoelingen zullen daarom vinden dat zij regeren in overeenstemming met een steeds veranderend sociaal en economisch landschap.

itectuur zonder politieke macht is onmogelijk omdat de belangen van een organisatie, de bureaucratie binnen de Partij of het organisatiecomplex en de Partij zelf altijd moeten wijken voor veranderingen in het systeem – bureaucratieën hebben niet het vermogen om zich op grote schaal aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Het begrijpen van het Partijsysteem is de sleutel tot de Partij zelf. De Partij zwicht altijd voor de macht van de massa’s als zij in de positie is om de eisen van de massa’s te bepalen. De Partij is dus altijd overgeleverd aan de genade van de massa’s en dus niet van de bureaucratie. De bureaucratie heeft die mogelijkheden niet en dus moet de Partij zelf de lakens uitdelen als de macht in handen van de massa’s is.

Er zijn drie hoofdtypen macht: politieke, militaire en economische. De macht op de werkvloer is overwegend politiek en dit komt tot uiting in de titels van de verschillende bureaucratische en middenkaderfuncties. Dit zijn op macht gebaseerde titels die aangeven dat de houder ervan de organisatiestructuur van de Partij en de organisatiestructuur van het land bezit en bekijkt. De partijbureaucratie is dus geen eentalige macht, maar is ook verbonden met andere nationale en internationale structuren.

atuurbeleid is het beleid van de overheid en wordt door de bureaucratie geconstrueerd en geformuleerd om sociale orde te scheppen. Dit is het beleid dat de minimaal aanvaardbare kwaliteit van leven bepaalt voor de meerderheid van de bevolking. Anderen, met inbegrip van de bureaucratie, hebben een meer ontspannen benadering van deze vraagstukken, met name op het gebied van consumptie en verbruik van de massa.

Er is een nauwe relatie tussen de Internationale enclaves en het Staatsdepartement voor Internationale Betrekkingen, meestal op het gebied van economisch en sociaal beleid. Er is een speciale afdeling voor de “nucleaire incidenten in Iran” en kwesties in verband met de internationale inlichtingendiensten en de conjunctuurcyclus in het Ministerie van Handel. Er is ook een bureau voor strategische studies in het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en een bureau voor de “culturele” attitudinale en materiële vaardigheden in het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is de juridisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het Bureau voor veiligheids- en opsporingsdiensten (DSIS), en de juridisch attaché van de VS in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is het Office of the U.S. Trade Representative in het Treasury Department, en het Office of Procurement in de Health and Human Services Departments. Verder is er de “Bende van 14” in het Ministerie van Vervoer, en de “Bende van 30” in het Ministerie van Landbouw. Dan zijn er nog de agentschappen van het ministerie van Justitie, zoals de Drug Enforcement Agency, het Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, en de United States Marshals Service. Er zijn ook functies in het ministerie van vervoer, zoals die van speciaal agent voor onderzoek in de Transportation Security Administration. Er zijn assistent-secretarissen van Transport in de departementen van Transport. Er zijn functies in het Ministerie van Landbouw, zoals die van de Keuringsdienst van Waren. Er zijn functies in het Ministerie van Arbeid, zoals die van de Occupational Safety and Health Administration van het U.S. Department of Labor. Er is zelfs een functie van loopbaanadviseur in het Witte Huis.

Er zijn veel instellingen die onderwijsprogramma’s in de openbare dienst aanbieden. Veel hogescholen en universiteiten hebben deze mogelijkheden onderzocht en hebben zelfs diploma’s gecreëerd om studenten op te leiden voor belangrijke functies in de openbare dienst. Veel kerkgerelateerde instellingen hebben soortgelijke mogelijkheden om belangrijke banen bij de overheid te vervullen. En natuurlijk zijn de mogelijkheden voor studenten die banen bij de overheid willen vervullen eindeloos. Een eenvoudige manier om mogelijkheden voor openbare dienstverlening in uw gemeenschap te ontdekken is naar buiten te gaan en de mensen te vragen: “Wat weet u hiervan?”

Lees meer:
Bestuursadviseur 
Beleidsadviseur 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.